Fakturakontroll – skill mellom jobb og privat mobilbruk

Hvem skal betale for de ansattes bruk av jobbmobilen i fritiden? Det kan dreie seg om surfing i utlandet, Idol-stemming, Teletorg-tjenester eller parkeringsavgifter.


Fakturakontroll fra Telenor gjør det enkelt å skille mellom jobb og privat. På en nettside setter dere opp brukerprofiler som definerer hvilken del av regningen bedriften skal ta, og hva som må dekkes av den enkelte.

Eksempler på slike avtaler kan være:
• Bedriften dekker mobilregningen opp til et spesifisert beløp hver måned
• Bedriften dekker kun tale og sms 
• Bedriften dekker alle kostnader unntatt kjøp over mobilregningen
• Bedriften dekker alle kostnader ved bruk i Norge, mens den ansatte dekker bruk i utlandet

Bedriften får bedre kontroll og forutsigbarhet med mobilkostnadene. De ansatte får frihet til å bruke mobilen til det de ønsker, og slipper å måtte ha én mobil til privatbruk og én til jobb.

 

God oversikt for alle

Med Fakturakontroll slipper dere å bruke tid på manuell rapportering, og kan på en enkel måte følge det regelverket myndighetene krever. Enkel integrasjon mot lønnssystem gjør det mulig å ha automatisk lønnstrekk av de private mobilkostnadene, og de ansatte får månedlige e-poster med oversikt over forbruket. Mobilskatt regnes ut automatisk slik at verken bedriften eller den ansatte betaler for mye skatt.

Tjenesten leveres som en skytjeneste, så det er raskt og enkelt å komme i gang