Telia Mobil konferanse. Videokonferanse på tvers av plattformer

Ønsker du å snakke med oss om Telia Mobil Konferanse?

MobKonfArt

Sliter du med å være to steder samtidig?

Selv ikke superstrukturerte medarbeidere klarer å være to steder samtidig. Reise, geografisk avstand og utilgjengelighet fører til mindre effektive prosesser og tapt arbeidstid. Med Mobil Konferanse kan du raskt samle møtedeltagerne til et møte, uansett avstand eller plattform.

Du kan kombinere datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner sømløst i samme løsning og realisere potensialet i organisasjonen på tvers av geografi og teknologi.

Bedre samarbeid, større fleksibilitet og raskere beslutninger

Med Mobil Konferanse fra Telia kan du og dine kollegaer, forretningspartnere og kunder møtes uavhengig av sted og teknologi. Du kan enkelt sette opp og delta i konferansesamtaler, og det unike er at du kan ha samtaler via tale, video og presentasjonsdeling uavhengig om du er på mobil, nettbrett, PC eller tredjeparts-videoløsninger. Dere kan dele presentasjoner og dokumenter, og enkelt utveksle idéer og samarbeide på tvers av geografi og organisasjon.

Mobil Konferanse gir deg frihet og fleksibilitet med hensyn til hvor og hvordan du jobber. Den økte tilgjengeligheten gir mer effektivt samarbeid, og gjør det enklere for deg å holde oversikt og ta raskere og riktige beslutninger.

Tjenesten støtter åtte samtidige videostrømmer. Det kan være 25 deltagere i et videomøte, og hele 50 i et telefonmøte. Deltagere utenom samhandlingsløsningen kan inviteres inn. Du kan opprette virtuelle møterom og lage egne videoromsløsninger til lav kostnad. Mobil Konferanse virker på alle terminaler og kan også enkelt koples opp mot eksisterende konferanseløsninger.