Trådløs Bedrift

Bedre kundeservice med Trådløs Bedrift


Kunder som ikke får tak i rett person kan bety tapte salg og tapte inntekter. Tradisjonelle sentralbordløsninger og telefoniløsninger for bedrifter er ofte kostbare i drift og lite tilpasset dagens mobile arbeidsliv.

Trådløs Bedrift er en komplett telefoniløsning som gjør at bedriftens kunder alltid får tak i rett person, og at de ansatte lett får tak i hverandre.

Fordeler for KUNDENE

  • Kortere ventetid på telefonen takket være god kø-styring og automatisk fordeling av samtaler. Siden bedriftens ressurser unyttes bedre kommer du raskere frem i køen.
  • Du treffer rett person, eller en gruppe som har relevant kompetanse på den konkrete henvendelsen. Har du vært i kontakt med en medarbeider tidligere kan du enkelt settes over til samme person, så du slipper å forklare alt på nytt.
  • Profesjonell tilbakemelding om en bestemt person ikke er tilgjengelig, med beskjed om når medarbeideren er tilbake på plass.

 

Fordeler for ANSATTE

  • En mindre stressende hverdag da du enkelt kan styre din egen tilgjengelighet og se når dine kolleger er tilgjengelige. Det blir lettere å finne tidspunkter som passer, og å unngå forstyrrelser og opptattsignal.
  • Mer fleksibilitet til å jobbe fra hjemmekontor eller på reise, siden du er frigjort fra fasttelefonen og alle viderekoblinger og statusendringer kan styres fra mobilapplikasjonen.
  • Trygghet om at ekstra viktige samtaler, for eksempel fra dine barn eller en spesialt viktig kunde, kan slippe igjennom når du er i møte mens andre samtaler håndteres på en god måte av sentralbordet.

 

Fordeler for BEDRIFTEN

  • Reduserte kostnader og økt produktivitet, da du avlaster manuelle prosesser med automatiserte prosesser og bedre kan utnytte dine ansattes tid til verdiskapende virksomhet.
  • Mer fornøyde ansatte som opplever mindre stress, mer fleksibilitet med hensyn til tid og sted, og mer trygghet for at innkommende samtaler blir håndtert på en god måte også når de selv ikke er tilgjengelige.
  • Bedre kundeservice, siden det blir lettere å organisere så ulike kunder og kontakter raskt kommer frem til rett person eller rett gruppe.