Telering Smartprogram

Utskifting av mobilparken medfører ofte et betydelig kapitalutlegg for bedriften. Nå kan du unngå denne likviditetsbelastningen. Telering Smartprogram er en finansieringsløsning der du sprer kostnadene over hele bruksperioden. Ved avtaleperiodens utløp får du penger tilbake for det brukte utstyret.

Innbytte på brukte mobiler og nettbrett ...

Med Telering Smartprogram får du penger tilbake på brukte telefoner og nettbrett.  Vi sikrer at alt utstyr gjennomgår en fullstendig og trygg dataslettingsprosess. Det brukte utstyret får et forlenget liv, og slik bidrar din bedrift til bedre energi- utnyttelse og et bedre miljø.

...gir deg lavere pris på nye mobiler

Pengene du får tilbake på det brukte utstyret, reduserer kostnaden på det nye. Du velger selv om du ønsker mobilkjøpet fordelt over 18 eller 24 måneder. Slik holder du kostnadene nede på et forutsigbart nivå, 
og ivaretar effektiviteten i arbeidsstyrken .

Ønsker din bedrift å vite mer om Telering Smartprogram